Nikita Chruszczow w 1954 roku wpadł na świetny pomysł.

chruszczowkrym1

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Real­Po­li­tik

Author Image

Ostat­nie wpisy Real­Po­li­tik (zobacz wszyst­kie)

Komen­ta­rze