Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Ostat­nimi czasy opi­nia publiczna bom­bar­do­wana jest infor­ma­cjami o izra­el­skiej inter­wen­cji w Stre­fie Gazy i jej krwa­wym żni­wem. Ten swo­isty pokaz neo-barbarzyństwa z jed­nej strony prze­raża, ale zmu­sza także do głęb­szej reflek­sji na temat — dla­czego wła­ści­wie mamy do czy­nie­nia z tak poważną eska­la­cją prze­mocy w tam­tym regionie?

Read More